Leveringsvoorwaarden

Alle prijsopgaven, transacties en leveringen van Frans Kooiman Drukwerk B.V. geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie,
gedeponeerd op 6 april 2007 onder nr. 68/2007 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Deze kunt u hier downloaden